VS/2021/0055
JUST TRANSITION

ondersteuning van vakbonden bij het zetten van stappen richting
een duurzame toekomst
op bedrijfs-/sectorniveau door middel van sociale dialoog

Logo